На підприємствах, що входять до складу VIDI, розроблена, впроваджена та сертифікована на відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2015 система якості менеджменту.

Система якості менеджменту – це сукупність взаємопов'язаних процесів компанії, які формують більш досконалу модель управління діяльністю для забезпечення результативності та ефективності системи.

Головним пріоритетом для діяльності компанії є принцип постійного вдосконалення, який  базується на лідерстві керівництва, уміннях персоналу, взаємовигідних стосунках з партнерами та направлений на підвищення рівня задоволеності всіх наших клієнтів.

Ми кожного дня робимо все, щоб примножити Ваш комфорт і надати Вам найвищий рівень обслуговування!

Політика якості компанії

ТОВ «ВІДІ Автосіті Кільцева» надає споживачам повний комплекс послуг з придбання автомобілів та післяпродажного обслуговування, а також супутніх фінансових послуг.
ТОВ «ВІДІ Автосіті Кільцева» постійно підвищує рівень задоволеності замовників через результативне застосування системи якості менеджменту, охоплюючи процеси для покращення системи, розуміння потреб та очікувань зацікавлених сторін, а також прийнятні законодавчі та нормативні правові вимоги.
Для стійкого розвитку організації та підвищення рівня конкурентоздатності на ринку підприємство здійснює свою діяльність на основі ризик-орієнтовного мислення, визначає зовнішні та внутрішні фактори, які впливають на досягнення встановлених цілей.
Для реалізації політики у сфері якості менеджменту керівництво ТОВ «ВІДІ Автосіті Кільцева», відповідно до інтересів замовників, персоналу та суспільства в цілому, бере на себе зобов'язання керуватися такими принципами:

- побудова ефективної системи розвитку бізнесу ТОВ «ВІДІ Автосіті Кільцева» задля досягнення лідерських позицій на ринках присутності;
- підвищення прибутковості та конкурентоздатності компанії через надання клієнтам сучасних якісних послуг, а також постійне удосконалення системи управління, впровадження інновацій та системи навчання персоналу;
- управління ризиками з метою створення нових можливостей для розвитку підприємства, розвиток системи своєчасного прийняття рішень, підвищення контролю над ситуаціями;
- забезпечення необхідними ресурсами для якісного виконання діяльності, спрямованої на постійне вдосконалення ризик-менеджменту;
- створення умов для самореалізації всього персоналу, підвищення його компетентності, участі в удосконаленні системи управління підприємства;
- створення та підтримка конкурентних умов оплати праці персоналу ТОВ «ВІДІ Автосіті Кільцева».

Реалізують політику всі працівники ТОВ «ВІДІ Автосіті Кільцева». Відповідальність за реалізацію політики несе генеральний директор ТОВ «ВІДІ Автосіті Кільцева».