Назва Опис
1 Відомості про найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВІДІ-ЛІЗИНГ»

2 Інформація про торгівельні марки (знаки для товарів і послуг)

Свідоцтво на знаки для товарів і послуг № 227114 від 25.05.2017

3 Відомості про державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 № 301074

Дата запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи 22.02.2007

Номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи 10701070018026489

Ідентифікаційний код 34937291

4 Відомості про місцезнаходження

08131, Київська область, Києво-Святошинський (Бучанський) район, село Софіївська Борщагівка, вулиця Велика Кільцева, будинок 60

5 Відомості про режим робочого часу

Робочі дні: понеділок-п′ятниця з 9:00-18:00 без перерви

Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні

6 Контактний телефон

+38 (044) 503 03 00

7 Адреса електронної пошти

sales@vidi-leasing.com.ua

8 Відомості що до ліцензії:

Назва ліцензії: ЛІЦЕНЗІЯ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ;

Дата видачі ліцензії: 23.02.2024;

Початок дії ліцензії: 23.02.2024;

Строк дії ліцензії: необмежений.

9 Назва дозволу, номер виданого дозволу та дата його видачі:

Довідка про Взяття на облік юридичної особи, як такої, що має право надавати послуги з фінансового лізингу Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ФЛ № 324 від 05.04.2007 року

10 Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи

Наглядова рада не утворювалася.

Виконавчий орган – Директор: Черников Дмитро Миколайович

11 Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи

Відокремлені підрозділи відсутні

12 Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації

Провадження у справі про банкрутство не порушувалось, процедура санації не застосовувалась.

13 Рішення про ліквідацію

Рішення про ліквідацію не приймалось

14 Вебсайт

https://vidi-leasing.com.ua/ua/

Сертифікат про реєстрацію доменного імені

15 Внутрішні правила надання фінансових послуг

Правила про надання послуг фінансового лізингу в ТОВ «ВІДІ-ЛІЗИНГ»

16 Перелік фінансових послуг

Надання послуг фінансового лізингу

17 Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується);

12 (дванадцять) місяців

18 Порядок внесення змін та доповнень до договору

Зміни до договору фінансового лізингу вносяться за згодою лізингодавця та лізингоодержувача шляхом укладання додаткової угоди до такого договору фінансового лізингу.

19 Інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг

ТОВ «ВІДІ-ЛІЗИНГ» чітко дотримується чинного законодавства, зокрема, у сферах захисту прав споживачів.

Споживачам надається вільний доступ до інформації про послуги. Можливий особистий прийом споживачів керівництвом компанії.

Можливий особистий прийом споживачів керівництвом компанії.

Будь-які спори щодо відносин, які походять з договору фінансового лізингу чи виникають у зв’язку з ним, підлягають врегулюванню у досудовому порядку шляхом переговорів.

У випадку недосягнення згоди щодо врегулювання спірних питань, кожен споживач послуг ТОВ «ВІДІ-ЛІЗИНГ» має право звернутись зі скаргою до:

 • Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1);

 • Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області (08133, Київська обл., Києво-Святошинський (Бучанський) р-н, м. Вишневе, вул. Балукова, 22);

 • НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, телефон: +380 800 505 240). Інформацію про НБУ для захисту прав споживачів можна переглянути за наступними посиланнями:
  https://bank.gov.ua/ua/contacts
  https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection

 • також до суду за захистом своїх прав.

20 Адреса, за якою приймаються скарги споживачів

08131, Київська область, Києво-Святошинський (Бучанський) район, село Софіївська Борщагівка, вулиця Велика Кільцева, будинок 60

Електронна пошта:sales@vidi-leasing.com.ua

Звернутися до ТОВ «ВІДІ-ЛІЗИНГ» зі скаргою можна шляхом:

 • Направлення письмової скарги на адресу за місцезнаходженням ТОВ «ВІДІ-ЛІЗИНГ»;

 • Направлення письмової скарги, що підписана електронним цифровим підписом на адресу електронної пошти ТОВ «ВІДІ-ЛІЗИНГ»;

21 Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Адреса для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601.

Адреса для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601

Телефон: 0 800 505 240

Сайт: https://bank.gov.ua

22 Структура власності ТОВ «ВІДІ-ЛІЗИНГ»

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності ТОВ «ВІДІ-ЛІЗИНГ» станом на 01.01.2022

Відомості про власників істотної участі в ТОВ «ВІДІ-ЛІЗИНГ» станом на 01.01.2022

Схематичне зображення структури власності ТОВ «ВІДІ-ЛІЗИНГ» станом на 01.01.2022

23 Вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги

Вартість, розмір плати та умови надання послуги фінансового лізингу залежать від обраного продукту, валюти фінансування, строку лізингу та виду предмета лізингу. Стандартні умови фінансування (без врахування витрат на страхування та зборів до пенсійного фонду):

 • Авансовий платіж від 20%

 • Термін лізингу від 12 до 84 місяців

 • Валюта фінансування – UAH

 • Валюта фінансування для фізичних осіб – UAH

 • Графік платежів на вибір - класичний, ануїтет, прискорений, сезонний

 • Ставка фінансування від 4% UAH

 • Адміністративний платіж до 3,0 % від вартості Предмета лізингу

 • Предмети лізингу - легкові, вантажні, комерційні автомобілі, автобуси, трактори та інша техніка

Наведені у цьому пункті дані є орієнтовними, остаточні умови фінансової послуги, що надається Компанією фіксуються при укладенні відповідного договору.

Договір про надання фінансових послуг Опис
1 Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг

Так. У випадках, встановлених договором фінансового лізингу та законом.

2 Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору

У разі прострочення поставки предмету лізингу лізингодавцю та/або прострочення передачі предмету лізингу лізингоодержувачу більш як на 30 календарних днів, сторони мають право відмовитись від договору фінансового лізингу в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону, та вчинити всі дії, передбачені діючим законодавством.

3 Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій

Лізингоодержувач має право достроково в односторонньому порядку, але не раніше ніж через 12 (дванадцять) місяців з дати передачі предмету лізингу розірвати договір фінансового лізингу (відмовитися від договору фінансового лізингу) та повернути предмет лізингу з власної ініціативи, письмово повідомивши про це лізингодавця не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати його розірвання. При цьому лізингоодержувач зобов’язаний сплатити лізингодавцю усі платежі за договором фінансового лізингу, нараховані до сплати згідно з графіком платежів та несплачені, а також понесені лізингодавцем витрати за договором фінансового лізингу та некомпенсовані лізингоодержувачем.

4 Наявність у клієнта права дострокового виконання договору

Лізингоодержувач має право, але не раніше 12 місяців з дати передачі предмету лізингу у лізинг, письмово звернутись до лізингодавця з проханням достроково викупити предмету лізингу. Порядок та умови дострокового викупу предмета лізингу погоджується сторонами у додатковій угоді до договору фінансового лізингу.

5 Умови переходу Предмета фінансового лізингу у власність лізингоодержувача, якщо такий перехід передбачений договором фінансового лізингу

Лізингоодержувач набуває право власності на предмет лізингу за додатковою угодою про припинення дії договору фінансового лізингу щодо такого предмету лізингу на підставі акту про передачу права власності.

6 Порядок та умови повернення Предмету фінансового лізингу лізингодавцю

Повернення предмету лізингу лізингодавцю здійснюється на підставі акту повернення предмету лізингу або акту вилучення на умовах, визначених договором фінансового лізингу.

7 Мінімальний строк дії договору

12 місяців

8 Максимальний строк дії договору

до 84 місяців

9 Порядок внесення змін та доповнень до договору

Зміни та доповнення до договору фінансового лізингу набирають чинності з моменту їх підписання сторонами, якщо інший порядок набрання чинності не буде передбачений сторонами у самих змінах та доповненнях.

10 Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги

Зміна розміру лізингових платежів здійснюється за згодою Споживача у випадках передбачених договором.

11 Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства

Не передбачено

Інформація про умови, на яких надаються послуги з фінансового лізингу лізингоодержувачам - фізичним особам, у відповідності до ст. 13 ЗУ «Про фінансовий лізинг» Опис
1 Розмір лізингових платежів, строки сплати, кількість на дату надання інформації виходячи з обраних лізингоодержувачем умов

Розмір лізингових платежів, строки сплати, кількість на дату надання інформації виходячи з обраних лізингоодержувачем умов

2 Розмір та умови сплати додаткових платежів та комісій, пов’язаних з укладенням, обслуговуванням договору та достроковим викупом об’єкта фінансового лізингу
 • відновлення втраченого/зміна реєстраційного номеру – 8500 грн, на транспортний засіб, який знаходиться в заставі банку;

 • 2000 грн – відновлення втраченого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, який не знаходиться у заставі банків

 • 8500 грн – відновлення втраченого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, який знаходиться у заставі банків

 • відновлення пошкоджених державних номерних знаків – 700 грн;

3 Інформація про необхідність укладення з третіми особами договорів щодо послуг, які є обов’язковими для укладення договору фінансового лізингу, перелік осіб, яких лізингодавець визначив для надання відповідних послуг

Протягом терміну дії договору фінансового лізингу Предмет лізингу має бути застрахованим. Якщо страхування предмета лізингу здійснюється Лізингодавцем (ТОВ «ВІДІ-Лізинг»), то в одній із акредитованих страхових компаній (за вибором Лізингодавця), а саме:

 • ТДВ «СК «ВіДі-Страхування»

 • АТ «СГ «ТАС»

 • ПАТ СК «УСГ»

 • Якщо страхування предмета лізингу здійснюється Лізингоодержувачем, то в страховій компанії за вибором Лізингоодержувача, за умови вказання в договорі страхування вигодонабувача – ТОВ «ВіДі-Лізинг»

4 Розмір та умови сплати платежів за супровідні послуги, що надаються лізингодавцем та/або іншими особами та є обов’язковими для укладення договору фінансового лізингу чи можуть надаватися протягом строку дії договору фінансового лізингу, якщо такі платежі не включені до складу платежів.

Відсутні